LOKKIEN MÄÄRITTÄMINEN

Suurten lokkien erottaminen toisistaan on varsinkin nuoruuspuvuissa vaikeaa. Esiaikuisten lokkien ja erityisesti niiden alalajien tunnistaminen on ehkä vaativin lintutunnistuksen alue (ks. kuvaryhmä alla). Harmaalokkeja ammuttaessa joutuu väistämättä uhriksi myös rauhoitettuja ja jopa uhanalaisia lintuja. Lokeista ainoastaan harmaa- ja merilokit ovat rauhoittamattomia, mutta nekin ovat rauhoitettuja pesimäaikana. Selkälokki on Ympäristöministeriön uudessa (v. 2000) uhanalaisuusluokituksessa määritelty ryhmään ”vaarantuneet ja uhanalaiseksi ehdotetut lajit”. Vanhassa luokituksessa se oli ryhmässä silmälläpidettävät. Selkälokin ohjeelliseksi suojeluarvoksi on määritetty 4 500 mk. Myös naurulokki on uudessa luokituksessa otettu ryhmään vaarantuneet, mutta sitä ei ole ehdotettu uhanalaisiin. Nauru- ja kalalokin ohjeellinen suojeluarvo on 600 mk. (Rassi et al. 2000)

Kuvassa nuoria harmaa- ja selkälokkeja. (Markku Kangasniemi, 2001)
Määritysohje julkaisussa liitteessä 1.  

 

Linkkejä:

Lokkien määrittämisestä on tietoa mm. Mirja Hyttisen sivuilta

Lokkikuvia erilaisista lokeista löytyy mm.
1) Rudy's Gull-index ja hänen linkkisivulta

2) Martin Reid's Gullpage

 

Lintujen iän määritelmät:  

Lintujen iät ilmoitetaan kalenterivuosina:

1 kv               = 1. kalenterivuodellaan (juv)
2 kv               = 2. kalenterivuodellaan        
3 kv               = 3. kalenterivuodellaan                              

   jne.  

+ 1 kv            = yli 1  kv eli vanhempi kuin 1 kv
+ 2 kv            = yli 2  kv eli vanhempi kuin 2 kv
   jne.

adult (ad)           = aikuispukuinen
subadult (subad) = esiaikuinen, ei vielä adult, mutta ei enää juv
juvenal (juv)       = nuoruuspukuinen, yleensä 1 kv