Ornitologia, biologia

Lisensiaattityöni ytimenä ovat monivuotisen lukurengastustutkimukseni tulokset. Laajamittaisella harmaalokkien lukurengastuksella sain aivan uudentyyppinen tietoa lokkipopulaatioista ja niiden käyttäytymisestä. Saatuja tuloksia hyödynsin ympäristövaikutus- ja hallintaosissa. Laajasta populaatioekologisesta havaintoaineistostani (yli 100 000 havaintoa) olisin voinut työstää kapea-alaisen ornitologis-biologisen tutkimuksen. Se olisi sisällöltään sopinut erityisen hyvin Joensuun yliopiston biologian laitoksen tieteenalaan. Tähän kootaan lisäanalyysejä ja -tietoja lukurengastusaineistosta. Menetelmällisesti lukurengastus luo uusia mahdollisuuksia lintututkimukseen. Saatuja osin yllätyksellisiä tuloksia voidaan hyvin käyttää esimerkkeinä mm. biologian tutkimusmenetelmien opetuksessa. Salmonella- ja kalatautituloksia voidaan vastaavasti hyödyntää mikrobiologian ja loisvaikutusten opetuksessa. 

Linkit: Lokkien määrittäminen, Population Analysis Software Group, Lukurengastutkimus, salmonella-bakteerit, kalaloiset

 

the6th IGM   !!