Kaatopaikkojen lokkihallintapäivät Lammilla 8.8.-9.8.2002  ja 6th IGM  8.8.-11.8. 

ÄMMÄSSUOTIEDOTE 22.4.2003 ja keskustelua siitä mm. Metsastaja.netissä

 

H A R M A A L O K I T  S E U R A N A M M E
- kaatopaikoilla ja ympäristöhallinnossa
- riistanhoidossa ja kalataloudessa
- terveydessä ja opinnoissa
- vesillä ja viestinnässä

Nämä sivut on tehty tukemaan julkaisun "HARMAALOKIT SEURANAMME -populaatiot, ympäristövaikutukset ja hallinta" käyttöä opetuksessa ja toimimaan areenana ja tietolähteenä lokkikeskustelulle.

Sivuja täydennetään kevään kuluessa.
Sisältötoiveet ovat tervetulleita !!

Sivuikkuna auttaa Sinua surffailussa !!

 

Ympäristövaikutukset ja niiden hallinta edellyttävät ekologiaan perustuvaa monitieteistä  ja ongelmakeskeistä käsittelyä. Tässä lisensiaattityöhön perustuvassa julkaisussa ympäristöteknologian laajaa käsittelykirjoa esitellään käyttäen esimerkkinä harmaalokkeja. Lukurengastuksella ja populaatioanalyysillä suoritettu lokkien käyttäytymistutkimus muodostaa tässä pohjan ympäristövaikutus- ja hallintatarkasteluille. Ympäristövaikutusten laajasta ongelmakentästä tarkastellaan viestintälähtöisesti mm.  salmonella-, kalatauti-, jätehuolto-, riistanhoito- ja luonnonsuojeluongelmia. Jätehuoltoon kohdistettu hallintakeinojen tarkastelu sisältää populaatiotutkimukseen perustuvia eettisiä ja suojelullisia kannanottoja. Niiden perusteella tulisi EU-lähtöisten pesinnänrauhoitussäädösten poikkeuslupakäytäntöä muuttaa.