Jätehuolto, lokkihallinta

Eräs lisensiaattityöni päätavoitteista oli kokonaiskuvan luominen jäteasemien lokkihallinnan mahdollisuuksista. Hallintaan on useita keinoja, mutta niiden valinta on suoritettava paikallisten tarpeiden ja tilanteiden perusteella. Karkotustoimet voivat lisätä ongelmia lähialueilla. Suorittamani populaatiotutkimuksen perusteella selvisi, että tappamiseen perustuvat hallintatoimet edellyttävät tuhansien lokkien tappamista vuosittain. Pesimäkantojen hallinta voidaan tehdä ilman pesinnänrauhoituksen poikkeuslupia syksyllä. Käsittelemäni jätehuollon ongelmakenttä teknisine hallintaratkaisuineen soveltuu erinomaisesti esimerkkikokonaisuudeksi mm. ympäristöteknologian ja yhdyskuntatekniikan koulutukseen. 

Linkit: Poikkeusluvat, jätehuolto