Yleistä julkaisusta

Ympäristövaikutukset ja niiden hallinta edellyttävät ekologiaan perustuvaa monitieteistä  ja ongelmakeskeistä käsittelyä. Tässä lisensiaattityöhön perustuvassa julkaisussa ympäristöteknologian laajaa käsittelykirjoa esitellään käyttäen esimerkkinä harmaalokkeja. Lukurengastuksella ja populaatioanalyysillä suoritettu lokkien käyttäytymistutkimus muodostaa tässä pohjan ympäristövaikutus- ja hallintatarkasteluille. Ympäristövaikutusten laajasta ongelmakentästä tarkastellaan viestintälähtöisesti mm.  salmonella-, kalatauti-, jätehuolto-, riistanhoito- ja luonnonsuojeluongelmia. Jätehuoltoon kohdistettu hallintakeinojen tarkastelu sisältää populaatiotutkimukseen perustuvia eettisiä ja suojelullisia kannanottoja. Niiden perusteella tulisi EU-lähtöisten pesinnänrauhoitussäädösten poikkeuslupakäytäntöä muuttaa.

Helpottamaan julkaisun käyttöä opetuksessa on näille sivuille koottu aiheeseen liittyvää lisämateriaalia ja linkkejä. Sivuille tullaan toimittamaan myös uusia tutkimustuloksia ja aiheeseen liittyvää keskustelua.

Linkkejä: Julkaisun tiivistelmä, sisällysluettelo, lopputeesit, tilaus ja opetusvinkkejä