Kansanterveys, salmonella

Ympäristövaikutuksista laajimmin olen selvitellyt lokkien merkitystä salmonellan levittäjinä. Tarkastelujeni mukaan lokit eivät muodosta mainittavaa tautiuhkaa, vaikka osa niistä kantaakin tartuntatautibakteereja, mm. salmonelloja. Lahden ja Nastolan Kymijärven salmonellaesiintymän uutisointi ja sen synnyttämistä peloista noussut kansalaisliike ”lokkisotineen” on hyvä esimerkki ympäristöön liittyvän terveysvalvonnan ongelmista. Jotta tapausta voitaisiin käyttää esimerkkinä ongelmalähtöisessä opetuksessa olen säilyttänyt bakteerianalyysit, tapauksen uutisoinnin ja lokkilaskennat julkaisun liitteissä. Lähtötilanteen perusteella opiskelijoilta voidaan pyytää esim. johtopäätöksiä ja tutkimussuunnitelmia lähtöhypoteesien varmistamiseksi. Julkaisua täydentäville www-sivuille olen koonnut lisätietoa lähtötilanteesta ja tiedonhakulinkkejä, mutta en kuvaa työssä tehtyjä päätelmiä. Kymijärvitapauksen johdosta käynnistetyn kaatopaikkalokkiprojektin (v. 2000-2002, tukijana Euroopan aluekehitysrahasto) tuloksia ja aiheeseen liittyvää keskustelua tulen toimittamaan julkaisun www-sivuille. Projekti on tuottamassa lokkiongelmia käsittelevää videota, joka tukee tämän julkaisun käyttöä mm. ympäristöterveyden opetuksessa. 

Vinkit: 
Hae PubMed:stä.. lisätietoa esim. hakusanoilla salmonella gulls.
Kansanterveyslaitoksen (KTL)
sivuilta löytyy myös lisätietoa ja tilastoja  mm.  salmonelloista

Opetuscase:

Ongelmalähtöinen opetus voi edetä esim. seuraavasti:

1) Opiskelijoille esitellään lähtötilanteena julkaisun avulla Kymijärven ja Kujalan kirjoittelua lehdissä (julkaisun liite 10), "lokit" käsitteenä ja lokkihavainnot ja pyydetään hahmottamaan tilannetta esim. kysymyksin "Mitä lokit ovat?", "Mitä salmonellat ovat?", "Mitä salmonelloja "lokit" kantavat?" ja "Millainen on Suomessa salmonellatilanne ja tyypilliset tartuntalähteet?"

Tämän vaiheen opiskelijat tekevät jaetun materiaalin, näiden sivujen ja internethakujen avulla mm. (PubMed ja KTL). Työskentelyä seuraa yhteinen purkutilaisuus.

2) Tämän jälkeen opiskelijat voisivat analysoida suoritettuja mittaustuloksia (julkaisun liitteenä) ja johtopäätösten jälkeen laatia ehdotuksia tutkimussuunnitelmiksi ongelmakentän ratkaisemiseksi.

3) Loppukeskustelussa käydään läpi Euroopan aluekehitysrahaston tukeman "Harmaalokkiprojektin" (CC320756) saamia tuloksia.