Luonnonsuojelu, ympäristöarvot

Lokkilajien tunnistaminen on ampumatilanteessa vaikeaa, nuorien lokkien osalta usein jopa mahdotonta. Nykyisen rauhoituskäytännön seurauksena ammuskelun kohteeksi joutuu väistämättä mm. uhanalaisiksi luokiteltuja selkälokkeja. Lisäksi pesinnänrauhoituksen päättyessä (31.7.) useilla lokeilla on yhä poikueita, joten emojen ampuminen johtaa poikasten nääntymiseen luodoille. Näin tapahtuu myös nykyisen poikkeuslupakäytännön seurauksena. Eettisesti olisi perusteltua jatkaa rauhoitusta vähintään elokuun loppuun, jolloin myös selkälokit pääosin ehtisivät lähteä kohti Afrikkaa. Lisensiaattityössä kyseenalaistetaan koko tappamistarve ja osoitetaan lokkien ampuminen hallintakeinona tehottomaksi ja turhaksi. Hallinta tulisi tehdä valtakunnallisiin selvityksiin ja päätöksiin perustuen. 

Linkit: Suojelu, riistanhoito, poikkeusluvat

 

Opiskeluesimerkkejä

Selvitä harmaalokkien kannanrajoitustoimien mielekkyyttä. Milloin kannat ovat ylisuuria? Kuuluvatko suuret lokkikoloniat saaristomaisemaan? Ovatko ne luontoelämys? Kaatopaikat luontoretkikohteena?