Opetus

Monialaisena julkaisu soveltuu hyvin ongelmalähtöiseen opetuksen (PBL) ja monimuoto-opetukseen sekä itseopiskeluun opiskelumateriaaliksi useille eri koulutusaloille. Nämä sivut tukevat ko. opetusta. Muutamiin aihealueisiin on laadittu esimerkkejä opiskelun/opetuksen lähestymistavoista.

Lisämateriaalia tuotetaan näille sivuille tarpeen mukaan. Alkuperäistekstejä on saatavana pyynnöstä.

 

Opiskeluesimerkkejä:

1) Terveys, salmonellat

2) Riistanhoito

3) Luonnonsuojelu