Osa 1

Lokkihallinnan monialaisuuden vuoksi lisensiaattityö koostuu kolmesta erityyppisestä osasta. Kaikki kolme osaa on pyritty koostamaan mahdollisimman itsenäisiksi kokonaisuuksiksi. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan kaatopaikoilla esiintyviä lokkipopulaatioita lukurengastutkimuksen avulla. Esimerkkitapauksena käytetään Joensuun Kontiosuon jäteasemaa ja lähinnä vuonna 2000 harmaalokeista kerättyä havaintoaineistoa. Todellisten lokkimäärien avulla saadaan ekologinen pohja muille osille. Työn laaja-alaisuuden takia tarkastelut on usein rajattu harmaalokkiin, joka on yleisin ja eniten vainottu kaatopaikkalokki. Tuloksia voidaan soveltaa muihinkin kaatopaikoilla vieraileviin lokkilajeihin ja varislintuihin.

KAATOPAIKKOJEN HARMAALOKIT

Kaatopaikkojen lokkipopulaatioita on tutkittu perinteisesti havainnoimalla paikalla olevien lintujen lukumääriä ja ikäluokkia. Laajemmissa selvityksissä on lokkien vaihtuvuutta ja osapopulaatioita pyritty selvittämään kirjaamalla myös lokkien saapumisia ja lähtöjä. Näin saadaan arvioita hetkellisistä lokkimääristä, mutta ei pystytä selvittämään paikalla käyviä kokonaisyksilömääriä eikä pidempijaksoista vaihtuvuutta. Käynnistämälläni lukurengastukseen perustuvalla tutkimuksella olen pystynyt selvittämään kaatopaikkaa hyödyntävien lokkien kokonaisyksilömääriä ja eri ikäryhmien ajallista ja määrällistä dynamiikkaa. Tutkimus perustuu Joensuussa v. 2000 tekemiini lukurengashavaintoihin ja v. 1995 - 2000 tehtyihin lukurengastuksiin sekä pesimäkantojen osalta laskentoihin v. 1988 - 2000. Aineiston käsittelyssä keskitytään kaatopaikkojen harmaalokkien yksilömäärien, populaatiorakenteen ja vaihtuvuuden selvittämiseen, koska ne muodostavat ekologisen perustan mahdolliselle lokkihallinnalle.

Lokkilajisto kaatopaikoilla  (ks. myös lokkien määrittäminen )

Kaatopaikkojemme valtalaji on suurikokoinen harmaalokki (Larus argentatus), lukuun ottamatta huhti-toukokuun muuttohuippua, jolloin naurulokkeja voi paikoin olla tuhansia. Muiden lokkilajien osuus on vähäinen. Osa harmaalokeista hyödyntää tehokkaasti kaatopaikkoja maaliskuulta jäiden tuloon, mutta pesintäaikaan suuri osa käyttää luonnonravintoa. Usein pääravintona on kala.

Pienehkö, tummanruskeahuppuinen naurulokki (L. ridibundus) on yleinen kaatopaikoilla varsinkin keväällä ennen jäiden sulamista. Kesälläkin se on toiseksi yleisin lokkilaji kaatopaikoilla aina heinäkuun loppuun, jolloin ne pääosin muuttavat pois. Kesäaikaan niiden määrät kaatopaikoilla ovat pienehköjä, sillä ne käyttävät pesimäaikaan valtaosin hyönteis- ja matoravintoa.

Selkälokki (L. fuscus) on suurikokoinen ja aikuispuvussaan tummaselkäinen. Se on yleensä vähälukuinen kaatopaikoilla, poikkeuksena Tampere, jossa yleisesti nähdään kymmeniä, ajoittain jopa satoja yksilöitä. Selkälokkien kannat ovat vähentyneet. Selkälokki on uuden IUCN-uhanalaisluokittelun mukaan arvioitu vaaraantuneeksi (VU) eli siihen on katsottu kohdistuvan suuri uhka hävitä luonnosta keskipitkällä aikavälillä. Se muuttaa pois pääosin elokuulla, mutta varsinkin nuoria yksilöitä ja itäisiä tuhkaselkälokkeja (L. f. heuglini) nähdään vielä marras- ja jopa joulukuulla.

Pientä harmaalokkia muistuttava kalalokki (L. canus) on rantojemme jokapaikanlintu. Jäteasemilla niitä näkee tyypillisesti vain muutamia yksilöitä, muuttomaksimeissa muutamia kymmeniä. Ne hankkivat valtaosin ravintonsa vesiltä ja pelloilta.

Selkälokkia muistuttava merilokki (L. marinus) on suurin lokkimme, jota sisämaan kaatopaikoilla tavataan lähinnä satunnaisesti.

Pienin lokkimme pikkulokki (L. minutus) on hyönteissyöjä. Se ei ruokaile jätteillä, mutta senkin voi varsinkin keväisin tavata kaatopaikka-alueilla.

Lisäksi harvinaisuuksina kaatopaikalla voi vierailla mm. aroharmaalokki (L. cachinnans), grönlanninlokki (L. glaucoides), isolokki (L. hyperboreus) ja erilaisia selkälokin alalajeja. Selkälokki muuttaa valtaosin Afrikkaan, mutta muut lokit talvehtivat enimmäkseen Keski- ja Länsi-Euroopassa, jossa osa niistä hyödyntää siellä olevia kaatopaikkoja.

 

LOKKILAJIEN MÄÄRITTÄMINEN (kuvia ja linnkkejä)

Lokkitietoutta löytyy myös sivuiltani "Lokit sorsalintujen suojana".