Harmaalokkiprojekti (CC320756)

Lahden Kymijärven salmonellaongelmaa ja harmaalokkien vaikutusta lähijärvien tilaan on Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus ryhtynyt selvittämään yhteistyössä Hämeen ympäristökeskuksen kanssa. Mittavaa v. 2000 - 2002 toteutettavaa hanketta ”Selvitys kaatopaikkalokkeihin liittyvistä ympäristöongelmista ja niiden vähentämisestä Arrajoen vesistön tilan ja erityisesti Kymijärven parantamiseksi (CC320756)” tukee Euroopan aluekehitysrahasto. Laajoin näytteenotoin (salmonellat ja EHEC-bakteerit) kyseinen projekti selvittänee lokkien merkityksen bakteerien lähteinä.

Tätä täydennetään projektin tiedoilla. Projektin loppuraportit saataneen vuoden 2003 alussa.