Sisällysluettelo

 

Tiivistelmä

3

Abstract

4

Alkusanat julkaisuun

5

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelma

8

HARMAALOKIT KAATOPAIKOILLA
 
populaatiot, ympäristövaikutukset ja hallinta

 

1 JOHDANTO

13

OSA I

 

2 KAATOPAIKKOJEN HARMAALOKIT

16

2.1          Taustatietoa kaatopaikkojen lokkitilanteesta

16

2.1.1       Lokkilajisto kaatopaikoilla

16

2.1.2       Lokkien määrät ja liikkuvuus

18

2.2          Aineisto ja menetelmät

20

2.2.1       Joensuun ympäristön pesimäkannat

20

2.2.2       Lukurengastutkimus

21

2.2.3       Lukurengashavainnointi Joensuussa

23

2.2.4       Kaatopaikan lokkimäärät ja ikäluokat

25

2.2.5       Havainnointiajat ja havaintomäärät

26

2.2.6       Havaintojen käsittely ja välituloksia

27

2.3          Tulokset

31

2.3.1       Joensuun ympäristön pesimäkannat

31

2.3.2       Kaatopaikalla havainnoidut lokkimäärät ja ikäluokat

31

2.3.3       Lukurengasanalyysi

34

2.3.4       Viipymät

34

2.3.5       Kokonaisyksilömäärät

35

2.4          Tulosten tarkastelua

37

OSA II

 

3 KAATOPAIKKALOKKIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

41

3.1          Lokit ja salmonellat

42

3.1.1       Lokkien aiheuttamat tautiriskit

42

3.1.2       Salmonellojen esiintyminen

43

3.1.3       Lahden ja Nastolan Kymijärven bakteerinäytteet

45

3.1.3.1    Aineisto ja menetelmät

45

3.1.3.2    Tulokset

46

3.1.3.3    Tulosten tarkastelu

49

3.1.3.4    Vuosien 2000 - 2001 järvinäytteet

53

3.1.4       Yhteenveto bakteeriongelmista

54

3.2          Lokit ja kalaloiset

56

3.2.1       Kalaloisten levittäminen

56

3.2.2       Lapamadot

56

3.2.3       Imumadot

57

3.2.4       Aineisto ja menetelmät

59

3.2.4.1    Lapamatojen riippuvuus lokkimääristä

59

3.2.4.2    Matovaikutuslaskelma

60

3.2.4.3    Haminalahden kalanäytteet

62

3.2.5       Tulokset

63

3.2.6       Tulosten tarkastelu

63

3.3          Muut ympäristövaikutukset

67

3.3.1       Lokit ravinnekuormittajina

67

3.3.2       Luonnonsuojelu

68

3.3.3       Likaaminen, roskaaminen ja äänihaitat

70

3.3.4       Muut haitat

72

3.3.5       Hyödyt

74

3.3          Yhteenveto ympäristövaikutuksista

74

OSA III

 

4 LOKKIEN HALLINTAKEINOT KAATOPAIKOILLA

75

4.1          Ruokailun estäminen

76

4.1.1       Jäteasema- ja täyttöalueen hoito

76

4.1.2       Peitto maa-aineksin

77

4.1.3       Peittokalvojen ja vaahtojen käyttö

78

4.1.4       Viira- tai geotekstiilipeitto

79

4.1.5       Suojaverkot

79

4.1.6       Lentoesteet

82

4.1.7       Lepäilyesteet

83

4.2          Lintujen karkottaminen

85

4.2.1       Äänikarkotteet

85

4.2.1.1    Paukuttelu ja räjähteet

85

4.2.1.2    Lintujen varoitusäänet

88

4.2.1.3    Muut äänipelotteet

89

4.2.2       Visuaalinen karkotus

89

4.3          Lokkien ja varislintujen vähentäminen tappamalla

90

4.3.1       Lait, asetukset ja poikkeusluvat

90

4.3.1.1    Rauhoitetut linnut

91

4.3.1.2    Rauhoittamattomat linnut

92

4.3.2       Mahdolliset tappamiskeinot

92

4.3.2.1    Lainsäädännön asettamat rajoitukset

93

4.3.2.2    Lokkien ampuminen

94

4.3.2.3    Loukut ja pyydykset

95

4.3.3       Vähennettävien lintujen määrä ja tarvittava työpanos

97

4.3.4       Lupakäytäntö

99

4.4          Yhteenveto hallintakeinoista

100

5 LOPPUYHTEENVETO

101

KIITOKSET

104

Kirjallisuus

105

Liitteet

111

 

Lehtileikeliitteet:

A    Bakteerit, salmonella
              Etelä-Suomen Sanomat 13.08.1999
              Etelä-Suomen Sanomat 14.09.1999
              Uutisvuoksi 20.10.2000
              Karjalainen 30.03.2001 
B    Bakteerit, rehevöityminen, ulosteet

              Etelä-Suomen Sanomat 15.08.1999
              Savon Sanomat 19.08.1999
              Etelä-Suomen Sanomat 14.09.1999
              Päijät-Häme 25.10.1999
              Savon Sanomat 21.02.2001
C    Lokkisota, lokkiviha
              Itä-Savo 24.06.1994
              Helsingin Sanomat 24.09.1999
              Etelä-Suomen Sanomat 25.09.1999
              Etelä-Suomen Sanomat 30.09.1999
D    Lokkiharrastusparatiisi
              Linnut 2/ 2000
              Aamulehti 30.10.2000
E    Hallinta, karkotus
              Etelä-Suomen Sanomat 28.09.1999
              Etelä-Suomen Sanomat 11.04.2000
              Helsingin Sanomat 19.04.2000
              Etelä-Suomen Sanomat 15.06.2000
              Nastola-Lehti 7.06.2001 
F     Hallinta, verkotus
              Etelä-Suomen Sanomat 5.11.1999
              Savon Sanomat 9.06.2000
              Savon Sanomat 27.07.2000
G    Suojelukeskustelu
              Valkeakosken Sanomat 1.07.1993
              Linnut 2/1994
              Linnut 4/ 1994
              Linnut 6/ 1994
              Linnut 1/ 1997
              Linnut 1/ 1998
              Linnut 5/ 1999