Viestintä, viranomaiset

Kaatopaikkojen ympäristöhaitat korostuvat niiden sijaitessa asutuksen lähellä. Lokkien välityksellä kaatopaikat voidaan kokea haittoina myös läheisillä vesialueilla, joille voi kerääntyä lokkiparvia lepäilemään ja seurustelemaan. Viestimien välittäminä ihmisten kokemat haitat ja pelot pyrkivät kasvamaan viranomaisongelmiksi. Viestimien välityksellä lietsotaan jopa ”lokkisotia”, vaikka mielipidekirjoitukset johtuisivat virhetulkinnoista tai väärinkäsityksistä. Viestimien ja kansalaisten tapa niputtaa kaikki lokkilajit ryhmään ”lokit” aiheuttaa myös sekaannuksia. Hallintatoimiksi esitetään lehdissä yleisesti ”ampumista ja myrkyttämistä”, vaikka hallintakeinoina ne ovat mahdottomia. Silti lupaviranomaiset ovat yleisesti myöntäneet poikkeuslupia ampumiseen. Työssäni tarkastelin lokkien ympäristövaikutuksia viestintälähtöisesti. Lokkiviestintää kuvaavat lehtileikkeet otin mukaan julkaisuun, jotta niiden perusteella opetuksessa voidaan luoda mielikuva aiheen käsittelystä lehdistössä. 

Linkit: Viestintä, poikkeusluvat