Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelma

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun eräänä vahvuutena on monialaisuus. Ympäristöteknologian koulutusohjelma hyödyntää tätä monialaisuutta ja tekee lisäksi yhteistyötä alueen yliopistojen kanssa. Koulutusohjelman ammatillisten opintojen perustan muodostavat kaksivuotiset opinnot luonnonvara-alalla (mm. ympäristönsuojelu ja ekologia) ja niitä seuraavat tekniikan alalla suoritettavat teknologiset menetelmäopinnot. Näitä yhdistävät ja täydentävät johtamistaidollisia, taloudellisia ja kansainvälisiä sosiaalisia valmiuksia antavat opinnot. Ne sisältävät ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja torjuntaan sekä tarvittavan tekniikan hallintaan liittyvää erikoisosaamista sekä perehtymisen maa- ja metsätalouden tuotannolliseen toimintaan ja ympäristökysymyksiin. Valmistuvan ympäristöasiantuntijan erityisosaamisalueita ovat myös alkutuotannosta vesitöihin tulevan hajakuormituksen ja päästöjen hallinta.

Ympäristöteknologian koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa ammatillisia asiantuntijoita ympäristönsuojeluun ja hoitoon liittyviin suunnittelu-, koulutus-, neuvonta- ja tutkimustehtäviin erilaisissa organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Monialaisten opintojen tavoitteena on kouluttaa uudenlaisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät eri tahojen näkemyksiä ilman vastakkainasettelua ympäristöasioissa. Asioiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen luo mahdollisuudet päästä ympäristön ja ihmisen kannalta kestävään ratkaisuun ympäristökysymyksissä.

Ympäristöteknologian koulutusohjelman opinnot järjestetään yhteistyössä luonnonvara-alan (Kitee, Puhos) ja tekniikan alan kanssa siten, että kahden ensimmäisen vuoden ajan opiskelu tapahtuu Kiteen toimipisteessä ja tämän jälkeen tekniikassa Joensuussa. Ympäristöteknologian koulutusohjelman laajuus on 160 ov ja ne tuottavat insinöörin (AMK) tutkinnon. 
Lisätietoja P-K:n ammattikorkeakoulun Kiteen toimipisteen www-sivuilta http://kiteeok.pkky.fi/amk/   (tai  http://www.ncp.fi )